Slobodomurárske zasvätenie sa prežíva v lóži. Ideál slobodného murárstva však zároveň vyžaduje bratské putá medzi všetkými slobodnými murármi a možnosť dialógu medzi lóžami.
V roku 1717 sa štyri londýnske lóže rozhodli vytvoriť organizačný rámec pre takúto spoluprácu a podporiť ju založením Slobodomurárskeho rádu (Obediencie).

Následne sa hnutie slobodných murárov rozšírilo vo Veľkej Británii, v Európe, Amerike a neskôr aj inde. Jeho staršie podoby našli novú životnú silu. Tým, že sa rozširovalo, sa však nevyhnutne prispôsobovalo miestnym podmienkam a stalo sa rôznorodým. Základy ostali rovnaké a všetci slobodní murári uznávajú ako podstatu svojho hnutia Andersonovu ústavu z roku 1723, avšak tento vývoj vyústil do vyhĺbenia jamy medzi dvoma hlavnými prúdmi hnutia

Projekt Konfederácia má za cieľ vybudovať most cez túto priepasť, aby opäť umožnil spoluprácu medzi všetkými slobodnými murármi v duchu úcty k rôznorodosti Rádov a ich zoskupení.

Tento návrh je v súlade so zámermi zakladateľov novodobého slobodného murárstva, ktoré sú ešte stále aktuálne: „Byť spojivom a prostriedkom na založenie verného priateľstva medzi tými, ktorí by si ináč boli ostali cudzími“, „zjednotiť, čo je roztratené“, stať sa „stredom jednoty“ neznamená „uniformovať“ odlišných ľudí, ale umožniť ich spoločné nažívanie.

Svet 21. storočia potrebuje takéto hnutie. Postaviť tento most je teda v záujme lóží, rádov aj celého ľudstva.

Je na každom slobodnom murárovi, aby vynaložil potrebné úsilie a prispel k vytvoreniu Konfederácie.

Kameň nepotrebuje byť nič iné ako kameň. Ak sa však spojí s inými, stane sa chrámom. Saint Exupéry


Bratislavská výzva je výlučne osobný počin. Vyplýva z rozhovorov s viacerými desiatkami slobodných murárov z rôznych krajín a rozličných príslušností, ale je napísaná a šírená v mojom mene, bez závislosti na akomkoľvek ráde.


Nemám ani potrebnú schopnosť, ani možnosť na to, aby som sa radil s vedením rádov, a ešte menej, aby som ich presviedčal o opodstatnenosti svojho návrhu. Predkladám ho teda na posúdenie múdrosti svojich bratov.

Pozyvam Vás na slobodnú výmenu názorov o

- zmysle slobodného murárstva,

- jeho mieste v dnešnom svete,

- rozpore medzi hlásaním všeobecného bratstva a odmietaním styku s inými prúdmi slobodného murárstva ako svoj vlastný.

Srdečný bratský pozdrav

Peter Bu

> Čo sa stane s petíciou ďalej


Podpíšte: kliknite sem

Vzhľadom na to, že hlasovanie o petícii sa týka organizácie slobodomurárskych združení, vstup je vyhradený pre ich členov.

 


 

[Späť na prvú stránku]