Táto Výzva má jediný cieľ: presvedčiť slobodomurárske rády, aby sa

  • navzájom stýkali ako organizácie slobodné, nezávislé, rovnoprávne a bratské,
  • vzájomne sa ctili, ale zároveň si každý uchoval svoju osobitosť.

Keď táto Výzva získa presvedčivý počet podpisov, bude zaslaná vedeniu všetkých slobodomurárskych rádov, ktorých adresy budem mať k dispozícii.

Bude na nich, aby konali v záujme uskutočnenia vyššie spomínaného cieľa.

Bude na signatároch, aby dohliadli, či rády vynaložia potrebné úsilie.

Dôvernosť podpisov

Podpisy zostanú prísne dôverné, budú známe iba autorovi týchto internetových stránok. Počas ich prenosu a uchovávania budú chránené účinným kódovacím systémom. Isteže, akýkoľvek informačný kód je možné prelomiť, ale len s vynaložením väčšieho či menšieho množstva času a peňazí. Políciu signatári nebudú zvlášť zaujímať a má iné, jednoduchšie prostriedky, ako spoznať slobodných murárov. Čo sa týka rádov, budú sa viac zaujímať o výsledky tohto „prieskumu názorov“ ako o totožnosť signatárov: čísla sa budú zobrazovať priebežne.

Ak si to budú priať, predstavitelia murárskych rádov budú môcť získať potvrdenie o počte podpisov vystavené notárom. Aby som však dodržal svoj sľub o dôvernosti, nikomu inému prístup k tomuto zoznamu neumožním.

> Podpíšte Výzvu

> Zúčastnite sa debaty[Späť na prvú stránku]