Iniciačný ráz nárysov o spoločenských otázkach.

 

Slobodné murárstvo nemá rovnakú povahu ako politické strany, odborárske združenia, dobročinné organizácie, kluby, ani cirkvi. Zároveň však, ako sa zdokonaľovať, ak si zakazujeme klásť otázky o svete, ktorý nás obklopuje? Ako prekročiť za viditeľnú skutočnosť a hľadať poznanie, pravdu, svetlo bez toho, že by sme dostali „zvestovanie“, čo je vlastné cirkvám, ale nie slobodnému murárstvu?

Nepopieram účinnosť slobodomurárskych rituálov a symbolov, práve naopak. Považujem ich za múdrosť našich predkov v zhustenej podobe, vrátane ich metafyzických poznatkov. Tieto rituály a symboly nie sú abstrakcie, vo všetkom a stále sa vzťahujú na ľudskú skúsenosť našich predchodcov a na náš život. Diskutovať o nárysoch o spoločnosti ich môže ešte obohatiť. Je to možno obchádzka, ale nebráni hĺbaniu nad nami a naším miestom vo vesmíre. Lože, ktoré to odmietajú a venujú sa najmä dobročinnosti, vlastne tiež premyšľajú o spoločnosti...   Cesty duchovnosti sú rôzne. Každý ide po svojej, ktorá môže vyústit do „iluminácie“, „satori“.

Naše stanovy zakazujú v lóži diskutovať, presnejšie polemizovať o politických názoroch a o náboženstve a propagovať ich. Je to správne, ale diskusie o biotechnologických a environmentálnych problémoch, o právnych otázkach, o spravodlivejšom prerozdelení bohatstva atď., najmä o ich etickej a filozofickej stránke, sa mi javia ako nepochybná súčasť zasvätenia. Zasvätenie nám má pomáhať prekonať náš vlastný individualizmus a podporovať zjednotenie sa s inými prostredníctvom bratského puta. Diskusia o spoločenských otázkach je jednou z ciest, ako ich lepšie pochopiť a byť nimi pochopený. Z výchovného hľadiska je to veľmi účinné a pre niektorých bratov je táto cesta k zasväteniu dostupnejšia, ako meditácia alebo uvažovanie o metafyzike. Netreba zabúdať, že počas nárysov o takýchto námetoch na prítomných nepôsobia iba prednášané názory, ale tiež, povedal by som dokonca najmä, správanie sa rečníka, iných vystupujúcich a dokonca aj tých, ktorí nepožiadajú o slovo. Egregor je účinný...

Zároveň si však netreba skrývať skutočnosť, že slobodné murárstvo nie je vybavené, aby zasahovalo mimo svojich chrámov ako také. Nemá prostriedky na účinné pôsobenie na politickú, ekonomickú a spoločenskú situáciu. Malo by sa o to pokúšať len vo výnimočných prípadoch, keď jestvuje zhoda názorov všetkých bratov, čo je dosť zriedkavé, alebo keď naliehavosť opodstatňuje takýto zásah bez predchádzajúcej diskusie v lóžach: nebolo by žiaduce, aby slobodní murári mlčali, keby hrozil nástup nového Hitlera... Rozumie sa samo sebou, ale ešte lepšie, ak sa to vysloví, že slobodné murárstvo nemá ani možnosť, ani prostriedky, ako dávať svojim členom pokyny, čo a ako majú robiť vo svete nezasvätených - okrem presadzovania všeobecného bratstva..

Peter Bu

..........................................................................

Prispejte do debaty na stránkach Fóra.